รายการสินค้า

 • แก้มกุ้งอบกรอบรสดั้งเดิม ขนาด 40 กรัม

  45.00 บาท

 • แก้มกุ้งอบกรอบรสสไปซี่ ขนาด 40 กรัม

  45.00 บาท

 • แก้มกุ้งอบกรอบรสไข่เค็ม ขนาด 40 กรัม

  45.00 บาท

 • ปลากรอบเทมปุระ ขนาด 39 กรัม

  45.00 บาท

 • ปลากรอบเทมปุระ ขนาด 80 กรัม

  79.00 บาท

 • ปลากรอบเทมปุระ ขนาด 250 กรัม

  180.00 บาท

 • ปลาทุบปรุงรส รสดั้งเดิม ขนาด 29 กรัม

  45.00 บาท

 • ปลาทุบปรุงรส รสดั้งเดิม ขนาด 50 กรัม

  79.00 บาท

 • ปลาทุบปรุงรส รสดั้งเดิม ขนาด 90 กรัม

  129.00 บาท

 • ปลาทุบปรุงรส รสดั้งเดิม ขนาด 250 กรัม

  220.00 บาท

 • ชุดขนมอบกรอบสอดไส้ปลาสมุนไพร 240 กรัม

  175.00 บาท

 • น้ำพริกปลาทรายธัญพืช ขนาด 50 กรัม

  59.00 บาท

 • น้ำพริกปลาทรายธัญพืช ขนาด 150 กรัม

  159.00 บาท

 • ปลาฉิ้งฉ้างอบกรอบ ขนาด 65 กรัม

  45.00 บาท

 • ปลาฉิ้งฉ้างอบกรอบ ขนาด 100 กรัม

  79.00 บาท

 • ปลาฉิ้งฉ้างอบกรอบ ขนาด 250 กรัม

  140.00 บาท

 • ปลาฉิ้งฉ้างตากแห้ง ขนาด 250 กรัม

  90.00 บาท

 • กรือโป๊ะข้าวเกรียบปลาทอดกรอบรสดั้งเดิม 50 กรัม

  30.00 บาท

 • กรือโป๊ะข้าวเกรียบปลาทอดกรอบรสไข่เค็ม ขนาด 50 กรัม

  30.00 บาท

 • กรือโป๊ะข้าวเกรียบปลาทอดกรอบรสสไปซี่ ขนาด 50 กรัม

  30.00 บาท

 • ข้าวเกรียบปลาทะเลแผ่นดิบ ขนาด 500 กรัม

  89.00 บาท